نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی ، امنیتی و ایمنی IPAS2019

معرفی نمایشگاه IPAS :
نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی ایمنی و امنیتی ایپاس سالانه با حضور جمع کثیری از شرکت های توانمند داخلی و خارجی در زمینه لوازم و تجهیزات پلیسی

ادامه مطلب