چشم دزدگیر پارادوکس NV5

تماس بگیرید
نصب آسان،استفاده آسان متوسط زمان نصب:۵ الی ۱۰ دقیقه عدم نیاز به خارج نمودن بورد ، نصب آسان بورد

چشم دزدگیر کلاسیک آلفا +

تماس بگیرید
کلاسیک Alpha Plus  یک آشکارساز حرکت می باشد. این دستگاه با تشخیص تغییر مکان پرتوهای مادون قرمز ، حرکت افراد را