فیش BNC ترمینال دار

ابعاد: طول ۴۲ میلی متر

وزن : ۱۱ گرم

رنگ فیش : سیاه | ترمینال : سبز

نوع کاربری : انتقال تصاویر