کتاب حفاظت الکترونیک: بخش سیستم نظارت تصویری (جلد 1)

کتاب حفاظت الکترونیک: بخش سیستم نظارت تصویری (جلد ۱)


مؤلف: سیدعماد سیدصدر
ناشر: هفت روز
ویراستار: آسیه اسکندری
زبان: فارسی