برد کرکره توبلار هیوت

برد کرکره توبلار هیوت


قیمت عادی ۱۳۵,۰۰۰ تومان incl.VAT

موجود در انبار

مدار فرمان تک کاناله با قابلیت لرن کردن ۶۰ ریموت
قابلیت لرن کرن ریموت با استفاده از ۲ ریموت اصلی
قابلیت تبدیل از تک کانال به ۴ کانال