گیت کنترل تردد

گیت کنترل تردد ۰۲۰۳


نوع سه اهرمی

جنس استیل ۲ میلی متری