دتکتور حرارتی دما افزایشی RD-100 SENS

دتکتور حرارتی دما افزایشی RD-100 SENS


قابلیت اطمینان پبسیار بالا با پردازش حالت چند باره دمای محیط

دارای حالت نمایش فایر زون با بررسی وضعیت دتکتورهای دیگر

تشخیص سریع افزایش دما با پردازش دمای محیط

مصرف بسیار کم جریان