دوربین سقفی تحت شبکه PR-IPIRD200S PROWIN

دوربین سقفی تحت شبکه ۲مگاپیکسل سیماران SM-IPIRDS-2MP/L