نرم افزار مدیریت و آنالیز و ضبط تصاویر دوربین های تحت شبکه آی متیس Aimetis
نرم افزار مدیریت و آنالیز و ضبط تصاویر دوربین های تحت شبکه آی متیس Aimetis
نرم افزار مدیریت و آنالیز و ضبط تصاویر دوربین های تحت شبکه آی متیس Aimetis
نرم افزار مدیریت و آنالیز و ضبط تصاویر دوربین های تحت شبکه آی متیس Aimetis

مدیریت و آنالیز و ضبط تصاویر دوربین های تحت شبکه آی متیس Aimetis


قیمت عادی ۱۵۸,۰۰۰ تومان incl.VAT

موجود در انبار