سلام ، به سایت شرکت سپهر سیستم خوش آمدید.

خیابان شریف واقفی ، مجتمع سپهر
ایران ، اصفهان

خانه هوشمند:

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ، تدارک کننده تمامی امکانات و تسهیلات لازم جهت کنترل محیط و بهینه سازی مصرف انرژی ، رفاه نیروی کار ، ایمنی و نظارت مستمر و غیر مستمر از هر مکانی را فراهم می سازد .

مدیریت و صرفه جویی در مصرف انرژی :

از آنجا که BMS   مدیریت و کنترل  کلیه مبادی مصرف انرژی را در ساختمان در دست دارد . میتواند در مواقع غیر ضروری مصرف کننده ها را به صورت خودکار از مدار خارج نماید . BMS با خاموش نمودن روشنایی ها ، فن کویل ها و موتورخانه ها در یک ساختمان اداری در ساعات پس از کار می تواند تا بیش از %30 از اتلاف انرژی جلوگیری نماید.         

سیستم مدیریت هوشمند ساختمان دارای امکانات به شرح ذیل می باشد :

کنترل بحرانی: در بعضی از مکانها نیاز به کنترل دقیق میزان رطوبت ، دما ، فشار ، میزان تعویض هوا و کنترل کیفی و کمی آن می باشد

کنترل بهینه : باعث فراهم آوردن راه کارهای اقتصادی جهت سیستم تعویض هوا تهویه مطبوع و کاهش هزینه های بهره برداری در ساعات غیراداری می شود .

کنترل از راه دور : با تدارک تسهیلات و امکانات مورد نیاز ، امکان کنترل ساختمانها و تأسیسات جانبی در مکانی دور از ساختمان مرکزی را با استفاده از شبکه های محلی و مخابراتی میسر می سازد .

کنترل روشنایی : با فراهم آوردن سنسورهای مورد نیاز و کنترل خطوط روشنایی ، روشنایی هر فضا را بر اساس مورد لزوم و با حداقل نمودن میزان انرژی مصرفی کنترل خواهد نمود .

کنترل و اعلام وجود گازهای خطرناک : با نصب سنسورهای خاص در محیط ها و پارکینگ ها ضمن مانیتورینگ میزان آنها و اعلام هشدار با ارسال فرامین کنترلی به تجهیزات تهویه اجباری از افزایش میزان آنها از حد مجاز جلوگیری به عمل می آورد .