مگنت درب دزدگیر بی سیم پارادوکس DCT10

تماس بگیرید
محدوده بیسیم در یک محدوده مسکونی معمول : -۳۵ متر با ام.جی.۶۱۶۰،ام.جی ۶۱۳۰ -۷۰ متر با ام.جی.۵۰۰۰ ،ام.جی.۵۰۵۰ و آر تی ایکس