موتور توبلار هیوت ۱۰۰ نیوتن

تماس بگیرید
حداکثر ظرفیت بالا کشیدن ۱۴۰ کیلوگرم تعداد دور لیمیت سوئیچ ۳۶ طول موتور ۶۷۵ میلیمتر زمان کارکرد ۴ دقیقه

موتور ساید کازا ۳۰۰

تماس بگیرید
منبع تغذیه ۲۳۰ ولت سرعت چرخش ۶٫۵ شعاع/دقیقه گشتاور خروجی ۱۶۸ نیوتن بر متر حداکثر وزن قابل پشتیبانی ۳۰۰ کیلوگرم

موتور ساید کازا ۵۰۰

تماس بگیرید
منبع تغذیه ۲۳۰ ولت سرعت چرخش ۶٫۵شعاع/دقیقه گشتاور خروجی ۳۴۳ نیوتن بر متر حداکثر وزن قابل پشتیبانی ۵۰۰ کیلوگرم حداکثر ارتفاع قابل پشتیبانی ۶ متر قطر غلتک ۱۰۴ میلی متر

موتور ساید کازا ۵۰۰UPS

تماس بگیرید
منبع تغذیه ۲۰۰ ولت قطر غلتک ۱۰۴ میلی متر سرعت چرخش ۶٫۶ شعاع/دقیقه گشتاور خروجی ۳۴۳ نیوتن بر متر ۳عدد ریموت