سلام ، به سایت شرکت سپهر سیستم خوش آمدید.

خیابان شریف واقفی ، مجتمع سپهر
ایران ، اصفهان

قفل های دیجیتال :

که میتوان بنا به خواسته شما دارای هریک از ویژگی های ذکر شده باشد و همچنین برای آشنایی بیشتر ویژگی قفل ها بصورت زیر معرفی میگردد.

 • رمز
 • Silent Mode  حالت سکوت
 • رمز تصادفی
 • ریموت کنترل
 • قفل امنیتی
 • سیستم امنیتی ضد سرقت
 • ضد شوک
 • اعلان حریق
 • منبع تغذیه (تقریبا یکساله به همراه هشدار اتمام)
 • منبع تغذیه اضطراری
 • سنسور IR (روشن شدن صفحه در چندمتری)
 • قفل اتوماتیک (بعد از چندثانیه)