سلام ، به سایت شرکت سپهر سیستم خوش آمدید.

خیابان شریف واقفی ، مجتمع سپهر
ایران ، اصفهان

کنترل تردد :

  • گیت های ورود و خروج :

جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز

گیت سه شاخه
  گیت سه شاخه
گیت گردان
  گیت گردان
گیت پروانه ای
گیت پروانه ای
گیت امنیتی
گیت امنیتی

سیستم کنترل تردد گشت و نگهبانی :

امکانات شامل

1- کنترل عملکرد نگهبان ها و گشت زنی در ساختمان ، محوطه و…

2- کنترل هوشیاری نگهبان ها و ثبت به موقع وقایع

3- امکان تعریف زمانهای گشت زنی و زمانهای بازدید

4- امکان تعریف اولویت های گشت زنی

کنترل تردد اثر انگشت :

امکانات سیستم کنترل تردد پرسنل

1- مشاهده لیست افراد حاظر در یک منطقه

2- امکان تعریف شیفت های کاری برحسب تردد افراد

3- امکان دادن دسترسی به افراد نسبت به هر دستگاه

4- امکان تعریف افراد و ثبت مجوز ورود در محدوده زمانی

5- امکان تعریف گروه های مختلف و دادن دسترسی مختلف

6- ایجاد محدودیت تردد برای هر فرد در بازه زمانی و مکان های مختلف

7- امکان ارتباط با دوربین های تحت شبکه و ثبت عکس شخص در موقع تردد

8- امکان انواع گزارش گیری برحسب تاریخ، افراد، گروه های مختلف و نوع تردد

9- تعیین تعداد تردد خودرو

10- ورود کامل اطلاعات خودرو

12- منترل آنلاین تردد خودروها

13- امکان تعییر ظرفیت پارکینگ امکانات سیستم

14- تعیین زمان ورود و خروج خودرو کنترل تردد پارکینگ

15- دریافت هشدار در صورت عملکرد متفاوت خودرو

16- مدیریت ترددها با حذف ، اضافه و زمانبندی مجوزها

17- قابلیت افزایش امکانات مطابق نیازهای خاص یک سازمان

18- مجوز عبور و مرور خودرو مهمان و تعریف بازه زمانی محدود

19- حذف هزینه به کارگیری نیروی انسانی در کنترل و ثبت تردد

20- مدیریت و اخذ شارژ از ساکنین با اعمال محدودیت های تردد برای مصارف مسکونی

سیستم کنترل تردد از طریق آنتن برد بلند :

زمانی که بخواهید تردد در حداقل زمان با سرعت زیاد انجام گیرد، از این سیستم استفاده می شود. با قرار دادن تگ مخصوص بر روی شیشه ماشین زمانی که وسیله نقلیه در محدوده آنتن قرار می گیرد، بافرمان لازم، درب و یا راه بند برای داخل یا خارج شدن باز می گردد.

راه بند :

هدف از نصب راه بند میله ای کنترل تردد وسایل نقلیه به یک محوطه ویژه و جلوگیری از ورود خودروهای غیرمجاز است.

 

 

 

کنترل تردد کارت و کد

نرم افزار :

1- پشتیبانی از کنترلر مختلف

2- نظارت زنده بر کل سیستم

3- امکان برنامه ریزی و گزارش گیری