راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک

راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک Z4 Ultra

راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک

: Classic Z4 راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک
۱ – کانکتورهای آنتن، بلندگوی داخلی و ترانس را از جای خود خارج کنید .

۲ -سه عدد ضامن نگه دارنده ی فیبر مدار چاپی را کمی به طرف پایین فشار دهید و فیبر چاپی را از جای خود خارج کنید .

۳ – جعبه ی دستگاه را روی دیوار نصب کنید .

۴ – قبل از جا زدن فیبر مدار چاپی،همه سیم ها را وارد دستگاه نمایید .

۵ -فیبر مدارچاپی را با احتیاط سر جای خود قرار دهید،برای این کار ابتدا قسمت بالای فیبر را جا بیندازید.)دقت کنید سه عدد پین در سوراخ های فیبر قرار گیرد(سپس سه ضامن نگه دارنده را به طرف پایین فشار دهید و فیبر را جا بیندازید . )دقت کنید سیم بلندگوی داخلی در شیار بالای فیبر قرار گیرد(
۶ – کانکتور آنتن، بلندگوی داخلی و ترانس را سر جای خود قرار دهید .

۷ -برای کارایی بهتر دستگاه،آنتن را تا انتها بیرون بکشید.سعی کنید دستگاه های جانبی مانند تلفن کننده را کنار آنتن نصب نکنید .

۸ -اگر مایل به استفاده از الفا سوئیچ برای خاموش کردن دستگاه در شرایط خاص
هستید،می توانید سیم متصل به کانکتور ALPHA SW را از وسط بچینید و دو سر آن را به آلفا سوئیچ لحیم کنید . برای این کار ابتدا باید کانکتور را از جای خود خارج کنید.در هنگام خاموش بودن سوئیچ بلندگوی داخلی و آژیر و بلندگوی خارجی قطع میشود،قسمت های دیگر فعال خواهد
بود.سمت چپ جعبه شیار مناسب برای نصب آلفا سوئیچ وجود دارد

نکته:دستگاه دارای چندین مسیر برای ورود سیم است.سیم ها را به نحوی مرتب نمایید که هیچ کدام از سیم ها به خنک کننده اتصال نکند و از روی مدار رد نشود .

اخطار:دستگاه باید حداقل ۲۲ سانتی متر با اشیاء اطراف فاصله داشته باشد،این فاصله برای کار صحیح گیرنده و خنک شدن دستگاه الزامی میباشد .

طرز کار دستگاه : راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک

دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 دارای سه حالت خاموش (DISARM) روشن (ARM) و نیمه فعال (PARTSET) میباشد که در ادامه به شرح آن می پردازیم .
۱ – روشن (ARM) با فشار دکمه )قفل بسته( ریموت دستگاه با یک تک آژیر )یک بیپ طولانی در بلندگوی داخلی( روشن می شود،چراغ ARM به نشانه ی روشن بودن دستگاه روشن خواهد
شد.در این حالت همه زون ها فعال خواهند بود.با فشار مجدد این دکمه ریموت،آژیر
اضطراری به صورت لحظه ای فعال می شود .

classic z4 pro 300x207 - راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک

۲ – خاموش (DISARM) با فشار دکمه )قفل باز( ریموت،دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 با دو تک آژیر خاموش می شود.اگر در هنگام روشن بودن،دستگاه آلارم داشته باشد،با یک تک آژیر اضافه این
موضوع را اعلام می کند . در حالت خاموش اگر زون در ۴ وضعیت ۲۴ ساعته باشد در صورت تحریک آن، دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 یک بار آلارم می دهد . در این حالت با فشار دکمه )قفل باز( ریموت،آلارم قطع می شود و آن زون نیز غیر فعال می شود . برای فعال شدن آن زون کافی است دستگاه یک بار روشن و خاموش شود .

خواندن  دوربین مداربسته پمپ‌بنزین

۳ – نیمه فعال (PARTSET) با فشار دکمه )آژیر بدون صدا( ریموت،دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 با یک بیپ کوتاه )فقط از بلندگوی داخلی( نیمه فعال می شود . در این حالت فقط زون ۱ و ۲ فعال خواهد بود. اگر زون در حالت ۲۴ ساعته باشد در این وضعیت نیز فعال خواهد بود. در این حالت چراغ ARM به صورت چشمک زن در خواهد آمد .

نکته: اگر یکی از زون ها باز بماند،دستگاه برای آن ۲ دوره آژیر می زند و سپس آن زون را از مدار خارج می کند هر زمان که آن زون بسته شود دوباره به مدارباز میگردد
باز و بسته شدن زون می تواند به دفعات موجب آلارم می شود .

امکانات ویژه راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک

۱ – زون بی سیم WIRELESS دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 این زون برای ارتباط مستقیم با مگنت یا چشم یا شاسی اضطراری بی سیم طراحی
شده است . این زون در حالت نیمه فعال نیز فعال است.تحریک شدن این زون توسط چراغ زون ۲
نمایش داده می شود .
۲ – حفاظت مظاعف
در حالت روشن اگر فیوز AUX بسوزد،دستگاه آلارم خواهد داد. این ویژگی برای مقابله
با ایجاد اتصال در سیم کشی مفید است . توضیح:در صورتی که به محض روشن کردن،دستگاه آژیر می زند،سالم بودن فیوز AUX را بررسی کنید )هرگز از سیم به جای فیوز استفاده نکنید(

۳ – هشدار قطع برق دزدگیر کلاسیک
در هنگام روشن بودن دزدگیر اماکن کلاسیک Z4 اگر برق شهر به طور پیوسته بیش
از ۴ ساعت )حدود چهار و نیم ساعت( قطع شود،دستگاه آلارم خواهد داد.برای فعال
کردن این ویژگی به بخش برنامه ریزی مراجعه کنید .

۴ – شاسی LRN دستگاه مجهز به شاسی کوچک LRN در روی مدار است که در صورت مفقود شدن ریموت ها می توان با فشار آن دستگاه را خاموش کرد . از این شاسی برای برنامه ریزی دستگاه نیز استفاده می شود .

 

اضافه کردن ریموت به دستگاه دزدگیر کلاسیک Z4 :

۱ – دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید
۲ – فیوز AUX را از جای خود خارج کنید
۳ – دکمه )قفل باز( ریموت جدید را فشار دهید و نگه دارید
۴ – دکمه LRN دستگاه را در یک لحظه فشار دهید
۵ – دستگاه با یک بیپ اضافه شدن ریموت را اعلام میکند
۶ – دکمه ریموت را رها کنید
۷ – فیوز AUX را در جای خود قرار دهید
نکته:برای اضافه کردن بیش از یک ریموت مراحل ۳ تا ۶ را تکرار کنید
نکته:برنامه دستگاه ظرفیت ۸ ریموت متفاوت را داراست
نکته:در صورت پر بودن حافظه دستگاه فقط LED ARM یک چشمک می زند

خواندن  نرم افزار دوربین مداربسته BVMS بوش

نحوه حذف همه ریموت ها در دزدگیر کلاسیک Z4:

۱ – برق و باتری را از دستگاه قطع کنید
۳۲-۲ ثانیه صبر کنید
۳ – دکمه LRN دستگاه را فشار دهید و نگه دارید
۴ – برق و باتری را وصل کنید . ۵ – پس از چند ثانیه دکمه LRN را رها کنید
اکنون کلیه ریموت ها حذف و تنظیمات دستگاه به حالت اولیه باز می گردد این کار
برای مواقعی که یکی از ریموت ها مفقود شده است مناسب می باشد. پس از آن
باید ریموت های موجود را دوباره به دستگاه ست کرد .

 

تنظیم مدت آژیر Classic Z4: راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک

مدت آژیر دستگاه ۲ دقیقه است با روش زیر این زمان به مدت ۷ دقیقه تغییر می کند .

۱ – دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید

DISARM ۲ – از سالم بودن بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید
۳ – دکمه )آژیر بدون صدا( یکی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید
۴ – دکمه LRN را رها کنید
دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می کند . تکرار مراحل فوق برنامه را به حالت اولیه بر میگرداند )با ۲ بیپ(

هشدار قطع برق :

دستگاه می تواند در حالت فعال در صورتی که برق شهر بیش از ۴٫۵ ساعت قطع شود با یک دوره آلارم احتمال خرابکاری را هشدار دهد این ویژگی غیر فعال است و برای فعال کردن آن باید :

۱ – دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید

DISARM ۲ – از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید
۳ – دکمه )قفل بسته( یکی از ریموت هارا در یک لحظه فشار دهید
۴ – دکمه LRN را رها کنید
دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام کی کند .
تکرار مراحل فوق برنامه دستگاه را به حالت اولیه بر میگرداند )با ۲ بیپ(

OUT خروجی منفی

خروجی منفی می تواند به عنوان فرمان در باز کن یا فرمان روشن بودن دستگاه مورد
استفاده قرار گیرد سازنده این خروجی را در حالت در باز کن قرار داده برای تغییر آن باید :

خواندن  آموزش تنظیم منوی دستگاه هایک ویژن  HIKVISION DVR

۱ – دستگاه را در خاموش قرار دهید

DISARM ۲ – از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید
۳ – دکمه )زنگوله( یکی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید
۴ – دکمه LRN را رها کنید
دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می کند،تکرار مراحل فوق برنامه دزدگیر
کلاسیک Z4 را به حالت اولیه باز می گرداند )با ۲ بیپ )

نکته:در این حالت دکمه )زنگوله( به جای در باز کن آژیر لحظه ای ایجاد می کند

ZONE 4: زون ۲۴ ساعته

زون ۴ می تواند به صورت ۲۴ ساعته فعال باشد)این حالت برای اتصال دستگاه به
پدال اعلام خطر یا دیتکتور اعلام حریق یا… مفید است )

۱ – دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید

DISARM ۲ – از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید .

۳ – دکمه )قفل بسته( و )آژیر بدون صدا( یکی از ریموت ها را به طور همزمان یک لحظه فشار دهید .

۴ – دکمه LRN را رها کنید . دستگاه با یک بیپ تغییر برنامه را اعلام می کند تکرار مراحل فوق دستگاه را به حالت اولیه بر میگرداند)با ۲ بیپ(

تک آژیر CHRIP:

دستگاه می تواند به به روش های زیر تک آژیر بزند : الف(بلندگوی داخلی و SIREN ب(بلندگوی داخلی و SIREN و SP ج(فقط بلندگوی داخلی سازنده دستگاه را در حالت الف قرار داده برای تغییر آن می بایست :

۱ – دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید

DISARM ۲ -از سالم بودن فیوز AUX مطمئن شوید سپس دکمه LRN را فشار داده و نگه دارید
۳ – دکمه )قفل بسته( یکی از ریموت ها را یک لحظه فشار دهید .

۴ – دکمه LRN را رها کنید
دستگاه تک آژیر برنامه ریزی شده را پخش می کند،با تکرار مراحل فوق می توان هر یک از حالات الف،ب،ج را انتخاب نمود

دینگ دانگ CHIME:

زون ۱ (Z1) می تواند دارای دینگ دانگ باشد در این صورت با تحریک این زون دستگاه یک دینگ دانگ پخش می کند،استفاده کننده می تواند هر زمان که بخواهد این ویژگی را فعال یا غیر فعال کند کافیست :

۱ – دستگاه را در حالت خاموش قرار دهید

DISARM ۲ – دکمه )قفل بسته( و )آژیر بدون صدا( یکی از ریموت ها را به طور همزمان یک لحظه
فشار دهید
دستگاه با یک دینگ دانگ فعال شدن CHIME را اعلام می کند

 

نظرات خود درباره مطالب سایت را با ما در میان بگذارید و برای خرید یا راهنمایی با ما تماس حاصل فرمایید

classic z4 pro user manual p1 - راهنمای نصب دزدگیر کلاسیک

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها